Taalniveaus

Taalniveaus volgens Europees Referentiekader

Wij werken met de CEF-niveaus (Common European Framework). Per module kan het eindniveau hoger liggen indien de voorbereidingen op de lessen intensiever zijn! De talenpracticumlessen en de privélessen zijn naar eigen keus in te delen en je kunt elke week starten met de lessen.

Beginner

(basisgebruiker)

A1 Je begrijpt en gebruikt vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen. Je kunt jezelf aan anderen voorstellen en je kunt vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar je woont, mensen die je kent en dingen die je bezit. Je kunt op een simpele manier reageren, aangenomen dat je gesprekspartner langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.

A2 Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen die verband hebben met zaken van direct belang (bv persoonsgegevens, familie, omgeving, werk. Je kunt in eenvoudige bewoordingen aspecten van je eigen achtergrond, onmiddellijke omgeving en zaken op het gebied van directe behoeften beschrijven.

Gevorderd

(onafhankelijk gebruiker)

B1 Je begrijpt de belangrijkste punten uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk en in je vrije tijd. Je kunt je redden in de meeste situaties die optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Je kunt eenvoudige lopende teksten produceren over vertrouwde of persoonlijke onderwerpen. Je kunt een beschrijving geven van ervaringen, gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en je kunt kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2 Je begrijpt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning vereist. Je kunt duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala aan onderwerpen. Je kunt een standpunt over actuele kwesties uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Vloeiend op moedertaalniveau

(vaardig gebruiker)

C1 Je begrijpt een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten en je herkent de impliciete betekenis. Je kunt jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen en woorden te hoeven zoeken. Je kunt flexibel met de taal omgaan ten behoeve van sociale en beroepsmatige doeleinden. Je produceert duidelijke, goed gestructureerde teksten over complexe onderwerpen en je maakt daarbij gebruik van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2 Je begrijpt alles wat je hoort of leest. Je kunt informatie samenvatten die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Je kunt jezelf vloeiend, spontaan en precies uitdrukken en hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

Je kunt direct een gratis proefles proberen om te kijken of onze methode bevalt.