Goededag!

Het Talenpracticum

Het Eerste Nederlandse Talenpraktikum Amsterdam is rond 1950 opgericht en maakte lange tijd deel uit van een keten van ongeveer 10 talenpractica.
Sinds 1 januari 2007 is het bedrijf in handen van mevrouw Renée Vos. Zij was hier al werkzaam sinds 1999 als docente Nederlands.
Op 1 april 2024 opende het Talenpracticum.eu de deuren op de nieuwe locatie in het bruisende Almere Poort.

De basisfilosofie bij het Talenpracticum was en is dat mensen het best een taal leren door hen zelf intensief te laten spreken en hen hierop regelmatig te testen.

De onderscheidende factor van het Talenpracticum in deze branche is de klantvriendelijkheid. Door het persoonlijke en het intensieve contact met de cursist is het Talenpracticum een instituut waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht achtergrond, vooropleiding of niveau.

Talencursussen

Persoonlijk en op maat

In de eerste decennia richtte het Talenpracticum zich hoofdzakelijk op de particuliere markt. Begin jaren 80 kwam er een nieuwe klantengroep in beeld: de re-integratiemarkt. Bedrijfsverenigingen kregen in deze periode steeds vaker te maken met nieuwkomers die in de WAO belandden. Taal- en computercursussen leverden een bijdrage aan de re-integratie en activering van deze mensen. Naast de bestaande cursussen ontwikkelde het Talenpracticum ter ondersteuning van dergelijke trajecten cursussen voor telefoneren, notuleren en eenvoudige administratieve vaardigheden. Daarnaast gingen ook andere bedrijven en gemeentelijke instellingen tot de klantenkring van het Talenpracticum behoren.

 

Onze visie

 

Onze lessen staan altijd in het kader van het hier en nu. Hoe kun je zo functioneel mogelijk de grammatica en de woordenschat aanleren? Het doel is dan ook om het geleerde te kunnen toepassen in het dagelijks leven. Dit vraagt bij ieder niveau een andere benadering. Denk aan specifieke woordenschatuitbreiding, gericht op werksituatie, schoolgaande kinderen, actualiteiten, maatschappij en persoonlijke interesses. Er is ruimte voor eigen inbreng door de cursist. Hoe je in het leven staat en hoe je de taal wil gebruiken hebben hun weerslag op de lessen. Onze lessen zijn daarom altijd nauw verweven met cultuur en maatschappij en uiteindelijk is dat waar het om draait bij inburgering: je thuis voelen in de taal en de maatschappij.

Het Talenpracticum in de media:

Artikel in Bizz

Artikel KvK

Artikel Noord-Amsterdams Nieuwsblad

Wij hebben trainingen verzorgd voor o.a.: