Privacy statement

Privacy Statement en Cookies
Het Talenpracticum

Het Talenpracticum, gevestigd aan Europalaan 770B, 1363 BM te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Europalaan 770B, 1363 BM Almere
Website: talenpracticum.eu
Telefoon: 020 6229376.
Functionaris Gegevensbescherming van Het Talenpracticum: Renée Vos
Zij is te bereiken via info@talenpracticum.eu

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
Het Talenpracticum verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt om deze redenen gegevens zelf aan ons of deze gegevens worden door onze opdrachtgevers aangeleverd.
Het Talenpracticum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om met u te kunnen communiceren over uw cursus en onze dienstverlening.
– Voor het vervaardigen van certificaten voor de cursist.
– I.v.m. administratieve zaken zoals betaling in termijnen en het verzenden van facturen, overeenkomstig verplichtingen gesteld door overheid en belastingdienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@talenpracticum.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Talenpracticum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang als wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij hanteren derhalve een bewaartermijn van 7 jaar voor uw persoonsgegevens.
Uw gegevens worden opgeslagen door een provider in de EU en mogelijk ook een marketing provider in de VS (daar wij gebruik maken van Mailchimp).

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Talenpracticum verstrekt uitsluitend gegevens aan derden (zoals bijv. opdrachtgevers) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Het Talenpracticum gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (indien van toepassing) of te verwijderen (indien van toepassing) of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Talenpracticum , indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening of het nakomen van een wettelijke verplichting gebruikt worden. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Tevens kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@talenpracticum.eu.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Talenpracticum wijst u er tevens op, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de toezichthouder verwijzen wij u door naar www.autoriteitspersoongegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Talenpracticum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@talenpracticum.eu
NB: Na de definitieve aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en onze disclaimer en gaat u er tevens mee akkoord, dat we ter verbetering van onze service, u per e-mail kunnen vragen om ons online-enquêteformulier in te vullen.